Menu

ImProvia är ett multinationellt ingenjörsföretag som är specialiserat inom automation samt inom el- och mek-konstruktion. Vi utför rena konstruktionsuppdrag men även entreprenader ingår i vår portfölj, (EC el ECP). Med vår breda kompetensbas kan vi även sätta samman projektledningsteam till större projekt.

 

Vi verkar inom ett antal utmanande segment så som: industri automation, kraft, energi, oil & gas, marine& offshore, petrokemi, high-tech systems, trafik-infrastruktur och flygindustri.

 

ImProvia har sitt huvudkontor i Breda, Nederländerna. För övrigt finns teknikkontor i Nederländerna, Tyskland, Polen och Sverige. Nya kontor startas kontinuerligt.