Menu

Branże > Przemysł morski

 

Sektor morski był zawsze wymagającym przemysłem.  Jest to sektor, w którym wzrasta. Jest to sektor, w którym instnieje rosnące zapotrzebowanie na zintegrowane widzenie technicznego eksperta.  Oprócz rosnącej liczby wyzwań technicznych, ze względu na złożnoność systemów oraz trudnych warunkó, jakie napotyka się na statkach oraz platformach wiertniczch, istnieje szereg innych problemów:

 

▪          bezpieczeństwo

▪          trwałość

▪          niezawodność i czas pracy

▪          szybko zmieniajace się zasady oraz przepisy

▪          globalizacja

▪          rosnąca potrzeba normalizacji oraz zarządzania wiedzą