Menu

ImProvia verwerkt persoonsgegevens om optimale dienstverlening te kunnen bieden. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met gegevens en hebben daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd, welke in overeenstemming is met de AVG. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier ons privacy statement voor een uitgebreide toelichting op ons beleid. Bij vragen stuurt u gerust een mail naar welkom@ImProvia.nl

Privacy Statement ImProvia