Menu

Diensten > Technical (Product) Documentation

 

De manier waarop uw bedrijf met informatie omgaat, bepaalt in belangrijke mate uw succes. Enerzijds moet uw organisatie op allerlei vlakken verantwoording afleggen, anderzijds neemt de complexiteit van kennisintensieve projecten alsmaar toe. Dat maakt dat kennis een steeds prominentere rol inneemt binnen bedrijfsprocessen en projecten. Het is dan ook cruciaal dat betrokken medewerkers en partners de relevante data optimaal kunnen ontsluiten, bewerken en toepassen.

 

Herkent u enkele van de volgende vragen?

  • Bouwt uw bedrijf een installatie op basis van ingekochte onderdelen en ontbreekt de overkoepelende handleiding?
  • Vraagt uw klant om het aanleveren een technisch dossier bij project oplevering?
  • Zijn de processen binnen uw bedrijf niet goed vastgelegd waardoor verantwoordelijkheden en werkwijze niet duidelijk zijn en waardoor er ook geen evaluatie kan plaatsvinden?
  • Bent u niet op de hoogte van de meest recente CE-normen aangaande documentatie en gebruikershandleidingen?
  • Zijn er op uw afdeling problemen in het opzoeken/terugvinden van gegevens op het bedrijfsnetwerk?
  • Dienen uw medewerkers opgeleid te worden, maar ontbreekt het u aan het nodige opleidingsmateriaal?
  • Levert u een machine en bent u verplicht een handleiding mee te leveren, maar weet niet hoe?
  • Vraagt de klant een extra inspanning op het vlak van document control, bijvoorbeeld bij projecten in de Olie- & Gasindustrie?

 

Wij nemen het "lastige" gedeelte voor onze rekening

In de praktijk vinden de meeste technische specialisten ‘papierwerk’ vervelend, moeilijk en tijdrovend. Ze proberen dit dan ook zo lang mogelijk uit te stellen. De zorg voor dit deel van het proces/project behoort tot de kerntaak van onze afdeling kennismanagement. Onze kennismanagers en auteurs gaan uit van u als klant, uw werkomgeving en uw specifieke werkprocessen en de daaraan gerelateerde informatiebehoefte. Uw probleem of vraag wordt door ons geanalyseerd en op pragmatisch wijze komen we tot een passende oplossing.

 

Ons team van kennismanagers en technisch auteurs deelt GRAAG zijn ervaringen én visie met het doel u maximaal te ontlasten.