Menu

ImProvia > Certificeringen > MVO & CO2 beleid

Duurzaamheid
ImProvia is een groep van ingenieurs, technische specialisten en projectmanagers, die complexe technische projecten in verschillende branches met een breed spectrum aan stakeholders uitvoert. Vanwege het maatschappelijke belang en de wens van ImProvia om maatschappelijk verantwoord te ondernemen streeft ImProvia bij de uitvoering van al haar projecten naar een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. Om dit aantoonbaar te maken en hier een continue verbeterslag te borgen heeft ImProvia zich MVO gecertificeerd.


MVO Prestatieladder
ImProvia heeft gekozen om de MVO certificering via de MVO Prestatieladder te laten verlopen, waarbij MVO als een proces van continue verbetering, gericht op zichzelf en haar omgeving gezien wordt. Voor de MVO Prestatieladder wordt het Kwaliteit Management Systeem daar waar nodig uitgebreid met het MVO beleid van ImProvia. Het beleid van ImProvia heeft een gedegen stakeholderanalyse als basis en is opgebouwd aan de hand van de 33 indicatoren van de MVO Prestatieladder, waarbij dient te worden opgemerkt dat veel indicatoren al gemeengoed zijn bij ImProvia. De werkwijze van ImProvia is door het MVO certificeringstraject niet wezenlijk veranderd. Slechts voor een aantal aandachtspunten diende de werkwijze en het beleid te worden aangescherpt.


Stakeholders
ImProvia hecht veel waarde aan een goede dialoog met haar stakeholders, waarbij ook de belangrijkste pijlers van het MVO meegenomen worden en wordt stilgestaan bij de duurzaamheidsambities van deze stakeholders. Tot de stakeholders rekent ImProvia haar opdrachtgevers, leveranciers, samenwerkingspartners en medewerkers. Het MVO beleid van ImProvia is afgestemd met de belangrijkste stakeholders en is mede gebaseerd op de zaken die zij belangrijk vinden. In de toekomst blijft ImProvia haar stakeholders daarom actief informeren door middel van mailings en duurzaamheidsjaarverslagen over het MVO beleid en activiteiten. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen via MVO@ImProvia.nl worden ingediend en zullen bekeken en beantwoord worden.


People
De werknemers van ImProvia zijn de belangrijkste assets waardoor het MVO-aspect People zeer belangrijk is. Gezonde werknemers (laag ziekteverzuim), een veilige werkomgeving (geen ongevallen) en een goede ontwikkeling (opleidingsmogelijkheden) staan bij ImProvia al jaren hoog in het vaandel en zullen te aller tijden de aandacht houden.


Planet
ImProvia is zich bewust van de milieu-impact van de organisatie en heeft daardoor een verantwoorde kantoorhuishouding met betrekking tot energieverbruik, materiaalverbruik, afvalstromen en de mobiliteitsstromen. Om de uitstoot van ImProvia inzichtelijk te maken wordt jaarlijks een CO2 rapportage gemaakt. Deze rapportage bevat ook mogelijke plannen om de uitstoot te verminderen en het beleid van ImProvia met betrekking tot de CO2 uitstoot.


Profit
ImProvia maakt per vestiging maandelijks financiële rapportages waarbij alle kosten worden weggezet tegenover de inkomsten, waarbij iedere vestiging verantwoordelijk is voor haar eigen cijfers. Door gebruik te maken van meerdere regionale vestigingen worden projecten veelal bij en voor regionale klanten uitgevoerd.


CO2 beleid ImProvia

CO2 bewust certificaat_ImProvia-B.V.pdf

Jaarverslag-2015.pdf

Internet-publicatie-CO2-Footprint-Inventarisatie-verbruik-Kwartaal-1-2016.pdf

Internet-publicatie-CO2-Footprint-Inventarisatie-verbruik-Kwartaal-2-2016.pdf

Internet-publicatie-CO2-Footprint-Inventarisatie-verbruik-Kwartaal-3-2016.pdf

Internet-publicatie-CO2-Footprint-Inventarisatie-verbruik-Kwartaal-4-2016.pdf

Jaarverslag-2016

Internet-publicatie-CO2-Footprint-Inventarisatie-verbruik-Kwartaal-1-2017.pdf

Internet-publicatie-CO2-Footprint-Inventarisatie-verbruik-Kwartaal-2-2017.pdf

Internet-publicatie-CO2-Footprint-Inventarisatie-verbruik-Kwartaal-3-2017.pdf

Internet-publicatie-CO2-Footprint-Inventarisatie-verbruik-Kwartaal-4-2017.pdf

Jaarverslag-2017