Menu

Marknader > Energi

 

Energibranschen är under omvandling: nya mindre energisystem vill in i distributionssystemen och hur anpassa sig till energisparsystem och el-bilar? Vi vet att stora delar av Europas eldistributionssystem behöver anpassa för leverans från småskaliga energianläggningar. Ökade miljökrav på fartyg i hamn gör också att landanslutningar behöver byggas ut.

 

ImProvia har tillsammans med partners, kunskap och resurser att designa och installera i kraftanläggningar upp till 380 kV.