Menu

Marknader > High-tech system

 

För att tekniktunga företag skall bibehålla sin ledande roll i en allt snabbare teknikutveckling krävs allt mer av innovation, datahantering och integration mellan olika discipliner.

ImProvia har uppdrag inom halvledar-, automotive- och aerospace-industri. Där är vi djupt involverade i produktutveckling och utveckling av avancerad testutrustning.

 

I Eindhoven har vi vårt high-tech-center där våra specialister inom mekatronik  och mjukvara finns. Vi levererar inte bara tjänster utan vi har genom åren också levererat färdiga funktioner och prototyper.