Menu

Marknader > Industri > Marin och Offshore

 

Marine och Offshore har alltid varit en krävande industri. Komplexitet i teknik och integration samt i en påfrestande miljö för utrustning, ställer höga krav på uppdragstagarna. Säkerhet, miljö och hög tillgänglighet på systemen samt strid ström av nya regler och ökat omvärldstryck, är ytterligare utmaningar.

 

ImProvia har insikt och erfarenhet av att jobba i denna miljö.