Menu

Marknader > Industri > Tillverkande industri

 

Utveckling av specialmaskiner och tillverknings-liner är vår specialitet. Branscherna varier från livsmedelsindustri till bilindustri.

 

Men angreppssättet och tekniken är i grunden densamma:

  • en helhetssyn på systemet, från design, genomförande och underhåll;
  • multifunktionella team: mek.-, el-, automationsingenjörer samt Q och HSE;
  • tillsammans med er definieras krav och risker analyseras;
  • idéer kreeras och förverkligas.