Menu

Marknader > Infrastruktur > Automation i infrastruktur

 

ImProvia har lång erfarenhet av automation i infrastrukturanläggningar. Vårt angreppsätt är som alltid en helhetssyn på funktion och användande.

 

Exempel på anläggning som vi varit med i är:

  • rörliga broar;
  • slussar;
  • pumpstationer;
  • tunnlar;
  • dynamiska trafikledningssystem.