Menu

Marknader > Infrastruktur > Integrerade trafikledningssystem

 

Ett modernt urbant liv ställer höga krav på ett effektivt trafiksystem. Trots ökade möjligheter via sociala medier kan inte allt uträttas i cyberrymden. De personliga mötena vill vi ha kvar och måste vi ha kvar och kanske till och med ökar de tack vare social medier. Vi tar det givetvis som självklart att transportsystemen ska fungera oavsett tid och avstånd.

 

ImProvia har lång erfarenhet att tillsammans med myndigheter och kommuner jobba med strategisk trafikplanering i täta trafikmiljöer.