Menu

Marknader > Infrastruktur > Trafikledningscentraler

 

ImProvia har byggt och sköter underhållet på några regionala trafikledningscentraler i Nederländerna. Från centralerna är det möjligt att kontrollera/styra trafik, skyltar broar, slussar och med mera.  Givetvis med den senaste moderna tekniken.