Menu

Markten > Infratechniek > Automatisering van infra-objecten

 

Infratechniek is een bijzondere tak van sport welke complex van aard kan zijn en onderhevig is aan snel op elkaar volgende veranderingen.

ImProvia vertaald uw wensen en eisen in een integraal ontwikkelplan en participeert graag in de risico’s en successen van uw project als deze mogelijkheid zich aanbiedt.

 

Met ImProvia bent u er zeker van dat u met een partij te maken heeft die alleen werkt met hooggekwalificeerde medewerkers die zorg dragen voor een integraal ontwerp.

Wij werken met multidisciplinaire teams wanneer het bijvoorbeeld gaat om engineering op het gebied van mechaniek, elektronica, techniek, onderhoud en tests.

 

Ons Product

Afgelopen jaren hebben wij samen met een aantal partners een product ontwikkeld om op een andere manier software te creëren.

Onze manier van werken kent een drietal unieke pijlers:

 1. Ontwerpen van software gebeurt grafisch. Via een model wordt het gewenste gedrag van de installatie beschreven. Voordeel hiervan is dat veel meer stakeholders bij het ontwerptraject betrokken kunnen worden. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden!
 2. Vanuit dit model wordt automatisch softwarecode gegenereerd. Pas in deze fase wordt een keuze gemaakt met betrekking tot hardware, want de modellen zijn natuurlijk hardware onafhankelijk.
 3. Om te toetsen of het model de juiste functionaliteit beschrijft blijft testen belangrijk. Om deze reden wordt er een virtueel prototype gebouwd. De gegenereerde softwarecode wordt verbonden met de virtuele wereld om het prototype te besturen. Vanuit deze virtuele wereld kunnen storingen en fouten gegenereerd worden om de modellen te toetsten. Hiermee wordt automatisch ook de softwarecode getest en geverifieerd.

Voordelen werkwijze

 1. Grafische ontwerpen, van software schrijven naar systeemarchitectuur:
 • Focus op conceptontwikkeling i.p.v. coderen.
 • Overleg met stakeholders wordt makkelijker.
 • Goedkoper en implementatietijden worden verkort.
 • Betere risicoanalyse mogelijk (onderzoek aan de unhappy flow).
 • Softwareontwikkelaar is als eerste klaar.
 1. Automatische code generatie:
 • Geen coderingsfouten (kwaliteit).
 • Certificering wordt makkelijker.
 • Merk en programma taalonafhankelijk.
 • Toetsing proces wordt versimpeld.
 1. Virtual prototyping:
 • Verkorte implementatietijd, maakt scrum methodiek mogelijk.
 • Makkelijk communiceren met stakeholders.
 • Vroegtijdige training mogelijk (OTO).