Menu

Reliability Engineering

Diensten > Reliability Engineering

 

Niemand zal de noodzaak van betrouwbaarheid (reliability) ontkennen als het gaat om geëngineerde producten. Binnen je eigen organisatie kun je waarschijnlijk al tal van voorbeelden noemen waarbij onbetrouwbaarheid (unreliability) geleid heeft tot onvoorziene kosten. Of wellicht heb je last van hoge kosten door uitval tijdens de garantieperiode.

 

Betrouwbaarheid (en ook vaak beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid) is een kritische parameter van de meeste hedendaags geëngineerde producten. Om kosten te minimaliseren en betrouwbare producten te produceren maakt ImProvia gebruik van “Reliability Engineering” volgens onderstaande richtlijnen:

 

 1. Voorkomen of reduceren van de waarschijnlijkheid of frequentie van falen door het toepassen van engineering kennis en gespecialiseerde technieken;
 2. Identificeren en corrigeren van falen dat toch plaatsvind, ondanks dat deze geprobeerd zijn te voorkomen;
 3. Het in kaart brengen van hoe om te gaan met fouten als de oorzaak ervan nog niet opgelost is;
 4. Het toepassen van methoden om de waarschijnlijkheid van betrouwbaarheid van nieuwe ontwerpen in te schatten en betrouwbaarheidsdata te analyseren.

 

Onze reliability specialisten hebben allen een achtergrond in design, manufacturing, maintenance en operations. Hierdoor zijn zij in staat de werking van een product snel te doorgronden, op welke wijze mogelijk falen plaatsvindt en de effecten van dit falen in kaart te brengen.  Dit is, samen met jouw kennis van het product, noodzakelijk om in staat te zijn de kosten van betrouwbaarheid te reduceren.

 

Dit zijn de tools die ImProvia o.a. inzet om de betrouwbaarheid te verhogen:

 • Gezond verstand en praktijkervaringen;
 • Integrated design en engineering;
 • Systems Engineering;
 • AnalyticTrouble Shooting (ATS);
 • Probleemanalyse en Besluitvorming (PSDM);
 • Probabilistische benadering door gebruik te maken van statistische methodieken (bijv.: failure rate, MTBF, MTTF);
 • Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA);
 • Reliability Centred Maintenance (RCM);
 • Fault TreeAanalysis (FTA);
 • Event Tree Analysis (ETA).
18 mei, 2016  |