Menu

Tjänster > Dokumentation

 

Mycket av framgången handlar om hur du hanterar din dokumentation. Komplexiteten i teknik och projekt ökar allt mer. Att många, snabbt har tillgång till korrekt uppdaterad data och information är en nödvändighet för framgång.

 

Har du varit ute för det här någon gång?

 • I ett installationsprojekt; du saknar instruktionsböcker på inköpta komponenter?
 • Ditt projekt har ingen formell uppföljning under genomförandet och nu när det gick fel så har du inte beslut svart på vitt;
 • Era system gör det svårt att arkivera eller hämta information snabbt;
 • Det är svårt att ta fram utbildningsmaterial på den nya anläggningen ni byggt;
 • Har du kunder så som inom Oil&Gas t ex, som har krav på att ett dokumentstyrningssystem.

 

Våra konsulter hjälper till med att analysera behoven och lägga upp systematiken i dokumentationen. Era specialister ska ägna sig åt det de är bra på.

Med utgångspunkt från person och behov hittar vi lösningar så att rätt information skapas och finns lätt tillgänglig vid rätt tidpunkt.

 

Vi kan hjälpa dig med oliks typer av dokumentationshantering:

 • Specifikationer;
 • Konstruktionsunderlag;
 • Produktionsdokument;
 • Manualer;
 • Immateriella rättigheter;
 • Installations instruktioner;
 • Underhållsinstruktioner;
 • Problemlösnings dokumentation.