Menu

Tools > CMSE®

 

ImProvia heeft ervaren medewerkers in huis die het certificaat CMSE® - Certified Machinery Safety Expert - hebben. Op basis van hun jarenlange ervaring met mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische systemen en industriële automatisering binnen de machinebouw en na het volgen van een intensieve training hebben zij hun TÜV gecertificeerd bewijs behaald.CMSE

 

Onze gecertificeerde medewerkers hebben aantoonbare ervaring en kennis betreffende de richtlijn arbeidsmiddelen en de CE-regelgeving, zowel voor nieuwbouw als voor het upgraden & modificeren van bestaande machines.

 

De term machineveiligheid wordt vaak geassocieerd met een veilige werkomgeving voor de operator. Dit dekt slechts een deel van de lading. Machineveiligheid houdt in dat de risico’s voor alle gebruikers gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau. Waarbij rekening gehouden wordt met alle gebruiksmodi gedurende de gehele levensduur, van installatie, operatie en onderhoud tot en met demontage. Onder alle voorziene omstandigheden en redelijkerwijs te verwachten misbruik.

 

De eerste stap is het vastleggen van de grenzen, de functies en het gebruik van de machine. In een repeterend cyclus, van concept ontwerp tot en met het opleveren van de machine, brengen we de mogelijke gevaren in kaart en vertalen deze in veiligheidsrisico’s. De risico’s bepalen de ontwerpbeslissingen op mechanisch, hydraulisch, pneumatisch elektrisch en/of besturingstechnisch vlak. Hierbij wordt steeds gekeken naar het integrale systeem.

De beheersing van de risico’s is een continu proces gedurende het gehele project zodat op basis van voortschrijdend inzicht de juiste keuzes worden gemaakt om te komen tot een veilige machine. ImProvia zorgt ervoor dat uw machine, kunstwerk of systeem als een “aantoonbaar veilige machine” wordt opgeleverd. Dit is dus inclusief de benodigde documentatie om te komen tot een volledig Technisch Dossier.

 

De taken die ImProvia voor haar rekening neemt zijn o.a.:

 • Het opstellen van een veiligheidsplan voor het project, uw nieuwe of bestaande machine, complete productiehal, productielijn, beweegbaar kunstwerk of object;
 • Het in kaart brengen van de gevaren en het toekennen van risico’s (risico-inventarisatie) + risico evaluatie (scoren van risico);
 • Het maken of beoordelen van ontwerpbeslissingen op Elektrotechnisch, W & M-vakgebied om de risico’s in de ontwerpfase te beheersen;
 • Het interpreteren en toepassen van de geldende normen voor uw toepassing;
 • Het specificeren van veiligheidsfuncties;
 • Het bieden van praktische oplossingen voor een veilige totaaloplossing in samenwerking met uw of onze engineering afdeling;
 • Het ontwerpen van de benodigde functionele veiligheidsfuncties conform SIL of PL inclusief validatie;
 • Begeleiding bij de inkoop of import van onderdelen met het oog op veiligheid, dossiervorming en aansprakelijkheid;
 • Het begeleiden van de uitvoerder tijdens installatie en inbedrijfstellen;
 • In de praktijk verifiëren van de veiligheidsfuncties en beoordelen van de eindsituatie;
 • Gedurende het project structureel beheersen van de risico’s en vastleggen van de ontwerpkeuzes die gemaakt zijn om de risico’s te beheersen;
 • Het samenstellen van het technisch constructiedossier en het opleverdossier voor de klant inclusief CE-waardige handleidingen en instructies.

Voor meer informatie over het certificaat CMSE® - Certified Machinery Safety Expert – verwijzen we u naar de volgende website: www.cmse.com

Meer informatie nodig betreffende CE-gerelateerd ontwerpen?

Neem contact met ons op. We staan u graag te woord.