Menu

Verktyg > CAD design

 

ImProvia jobbar med 2D och 3D verktyg. Oavsett om det är el, mek eller hydraulic kan vi hjälpa dig i ditt utvecklingsarbete.

 

Från din idé och gemensamma diskussioner, jobbar vi oss snabbt igenom övergripande 3D modell ner till detaljritningar och beräkningar. I handen har du sen ett komplet underlag för att starta produktionen.

 

 Vi har också ett PDM system för att hantera ritningar och underlätta revisionshanteringen. Vi gör också hållfasthetsberäkningar och FEM-anlyser så att du får ett komplett underlag för din product.

 

Oavsett om du bara behöver konstruktion eller en färdig product, så hjälper vi dig igenom hela projektet, även certifiering.