Menu

 Verktyg > Mjukvaruutveckling > Virtuell prototyp

 

Vi har också byggt ihop vår metod automatisk-kodgenerering med VR. Här har vi ett kraftfullt verktyg att simulera och testa logiken i realtid på det tänkta systemet innan det är byggt.

 

Fördelar:

  • Kortare utvecklingstid;
  • Snabb återkoppling på logiken;
  • Scenariotester är möjligt;
  • Enkelt att disktutera lösningar med intressenter;
  • Riskanalyser kan göras i tidigt skede;
  • Personal kan tränas innan anläggningen är drifttagen.