DVM-expert voor de Rijnlandroute

Eén van de DVM-experts van ImProvia is druk in de weer voor het grote infra-project “De Rijnlandroute”.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Uniek aan dit project is de bouw van een 2,5km lange geboorde tunnel onder Voorschoten door en een verdiepte ligging van ongeveer 5 meter diep en 1,4 km lang bij de wijk Stevenshof in Leiden. Tijdens de werkzaamheden wordt de aansluiting ingericht door middel van een gevlochten diamantaansluiting, hiermee wordt de doorstroming ook tijdens de bouw verzekerd. Dit is de eerste in Nederland.www.rijnlandroute.nl.

Ramon Pieters, systems-engineer bij ImProvia Engineering & Consultancy, heeft het uitvoeringsontwerp gemaakt voor diverse maatregelen van het Dynamisch Verkeersmanagement Systeem (DVM) om de verkeersafwikkeling te reguleren voor de Rijnlandroute, zoals:

  • Meetsystemen voor luchtverontreiniging;
  • Verkeersinstallaties, o.a. verkeersdetectie en verkeerslichten;
  • Vluchtwegvoorzieningen en vluchtwegaanduiding;
  • Dynamische verkeersborden (DRIP’s) en verlichting van objecten.

Weer een mooi voorbeeld van de toepassing van kennis en ervaring van onze engineers bij een grote opdracht op het gebied van verkeersmanagement.

Reader Interactions