ImProvia engineering support voor Waternet

Onze support engineers Goos de Jong en Theo Roet zijn wekelijks fulltime bezig met het updaten en beheren van Technische documentatie (TCD’s) en gebruikershandleidingen voor de installaties van Waternet. Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam aan installaties voor de hele waterkringloop. Denk daarbij aan installaties voor het drinkwaternet, afvalwaterverwerking, rioolwaterzuivering en poldergemalen. Voor Goos en Theo erg leuke opdracht en dankbaar werk waarbij ze ook nog eens  steentje bijdragen aan schoon milieu en een duurzame toekomst.

Reader Interactions