Heeft u wel eens nagedacht over hoe goed kennis binnen uw organisatie toegankelijk is en beheerd wordt?

Onze auteurs zijn experts in de creatie, publicatie en het beheren van professionele informatie en documentatie. Momenteel werken enkele van onze kennismanagement experts bij opdrachtgevers van o.a. Rijkswaterstaat en in de industriële sector.

Kennismanagement is een heel breed begrip maar richt zich vooral op het toegankelijk maken van expliciete kennis (Informatie) en impliciete kennis (mensen).

Bij opdrachten voor kennismanagement kun je onder meer denken aan het schrijven van gebruikershandleidingen en/of werkinstructies conform wettelijke verplichtingen voor het leveren van producten en machines (o.a. NEN 5509:2016 nl). Maar ook het structureren en toegankelijk maken van “impliciete” kennis bij projectmanagement, beheer- en onderhoudsmanagement is zeker een belangrijke expertise wat onze kennismanagers als geen ander beheersen. Denk daarbij aan opleverdocumenten, technische constructiedossiers en onderhoudsrapportages.

Heeft u wel eens nagedacht over hoe goed kennis binnen uw organisatie toegankelijk is en beheerd wordt? En wat invoering of verbetering van kennis voor u opbrengt? De opbrengsten zijn misschien wel een stuk hoger dan u verwacht.

Vanuit de kennismanagementgedachte worden drie factoren als uitgangspunt genomen:

  1. Processen (werkwijze/systemen);
  2. Mensen (Impliciete kennis);
  3. Informatievoorziening (Ontsluiten Expliciete kennis).

 

   

 

Door data te ontsluiten in voor de gebruiker toegankelijke informatiebronnen wordt kennis geborgd (kennisdriehoek).

Deze drie factoren staan in onze opdrachten centraal en zal dan ook meestal als kapstok worden gebruikt.

Bekijk hieronder de video:

Reader Interactions