MVO & CO2 Beleid

Duurzaamheid

ImProvia is een groep ingenieurs, technische specialisten en projectmanagers, die in staat zijn om complexe technische projecten uit te voeren met een groot aantal belanghebbenden over diverse industriële gebieden. Vanwege het maatschappelijke belang en de wens van ImProvia om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, bij de uitvoering van al haar projecten naar een gezonde balans tussen mens, planeet en winst in alle projecten die worden uitgevoerd. Om dit aantoonbaar te maken en hier een continue verbeterslag te borgen is ImProvia  MVO gecertificeerd.

MVO Prestatieladder

ImProvia heeft gekozen om de MVO certificering via de MVO Prestatieladder te laten verlopen, waarbij MVO als een proces van continue verbetering, gericht op zichzelf en haar omgeving gezien wordt. Voor de MVO Prestatieladder wordt het Kwaliteit Management Systeem daar waar nodig uitgebreid met het MVO beleid van ImProvia. Het beleid van ImProvia heeft een gedegen stakeholderanalyse als basis en is opgebouwd aan de hand van de 33 indicatoren van de MVO Prestatieladder, waarbij dient te worden opgemerkt dat veel indicatoren al gemeengoed zijn bij ImProvia. Dat gezegd hebbende, waren er slechts een paar kleine aanpassingen nodig in het operationele proces van ImProvia om een ​​derde fase certificaat van de MVO Prestatieladder te behalen. Lees meer over de MVO prestatieladder op www.skao.nl

Stakeholders

ImProvia hecht veel waarde aan een goede dialoog met haar stakeholders, waarbij ook de belangrijkste pijlers van het MVO meegenomen worden en wordt stilgestaan bij de duurzaamheidsambities van deze stakeholders. Het MVO-beleid is gebaseerd op de visie van de stakeholders en de aspecten die zij het belangrijkst vinden. In de toekomst blijft ImProvia haar stakeholders daarom actief informeren door middel van mail en duurzaamheidsjaarverslagen over het MVO beleid en activiteiten. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen via MVO@ImProvia.nl worden ingediend en zullen bekeken en beantwoord worden.

Daarbovenop geeft ImProvia aandacht aan een keteninitiatief. In samenwerking met verschillende organisaties worden mobiele inspectierobots ontwikkeld. Lees meer in het keteninitiatief document: 20181204 ImProvia Keteninitiatief Inspectie Robots

People

De medewerkers van ImProvia zijn de belangrijkste assets van het bedrijf, waardoor het MVO-aspect met betrekking tot mensen zeer belangrijk is. Gezonde werknemers (laag ziekteverzuim), een veilige werkplek (geen ongevallen) en een goede ontwikkeling (opleidingsmogelijkheden) worden door ImProvia hoog gewaardeerd en zullen in welke vorm ook worden verzorgd.

Planet

ImProvia is zich bewust van de milieu-impact van de organisatie en heeft daardoor een verantwoorde kantoorhuishouding met betrekking tot energieverbruik, materiaalverbruik, afvalstromen en de mobiliteitsstromen. Om de uitstoot van ImProvia inzichtelijk te maken wordt jaarlijks een CO2 rapportage gemaakt. Deze rapportage bevat ook mogelijke plannen om de uitstoot te verminderen en het beleid van ImProvia met betrekking tot de CO2 uitstoot.

Profit

ImProvia maakt maandelijkse financiële verslagen, opgesplitst per kantoor, waarin alle kosten worden berekend op basis van de inkomens. Elk kantoor is verantwoordelijk voor zijn eigen financiën. Door meerdere kantoren in meerdere regio’s te hebben, worden projecten meestal uitgevoerd op en voor regionale klanten, wat het lokale economische klimaat in deze regio ondersteunt.

CO2 beleid van ImProvia

ImProvia heeft een duidelijk CO2-beleid, dat te lezen is in onderstaande downloadbare rapporten.

Downloads