Ontdek onze OR: Michiel

Democratie, het woord stamt af van de oud-Griekse woorden: dèmos (volk) en kratein (Heersen). Letterlijk: volksheerschappij. De Griekse polis Athene geldt als oudste democratie ter wereld. De deelnemers van dit bestuur hadden ongeveer veertig keer per jaar spreekrecht en stemrecht over wetgeving. De oude Grieken waren pionier op het gebied van techniek en engineering. Het bouwen en creëren van unieke dingen. Dit maakt dan ook dat deze introductie een brug slaat naar de ondernemingsraad van ImProvia.

Ter introductie van de OR, zullen er in de komende weken een aantal interviews verschijnen met verschillende leden van de OR, waarin zij zichzelf voorstellen aan de ImProviaan. De voorzitter van de Ondernemingsraad, Michiel, was bereid om het spits af te bijten.

 

Michiel, wat leuk dat je er bent. Als ik het goed begrijp is de OR al een tijdje samen aan het werk. Hoe lang is deze OR al samen en wat is jouw rol binnen de ondernemingsraad?

Bedankt. Ik geloof dat de ondernemingsraad in deze samenstelling ongeveer een jaar actief is. Zelf ben ik de voorzitter van de OR. Ik werk sinds 2009 bij ImProvia. Voor mij is het belangrijk om actief bij het bedrijf betrokken te zijn. De meeste tijd heb ik voornamelijk op opdracht bij de klant gezeten. Dan merk je dat het lastig kan zijn om bij ImProvia betrokken te blijven. Je krijgt natuurlijk wel informatie, maar je bent niet dagdagelijks op ons eigen kantoor. Vaak krijg je dan ook meer mee over het bedrijf waar je de opdracht voor uitvoert.  Ik ben van nature nieuwsgierig en dat samen maakt dat het mij interessant leek om actief te raken binnen de OR. Ik moet zeggen: tot nu toe is het zeker interessant geweest.

 

Voor dat ik verder ga over jouw rol binnen de OR en jouw visie daarop, zou ik graag eerst meer te weten willen komen over de persoon Michiel.

 

Om te beginnen ben ik geboren en getogen in Geertruidenberg. Dit is een dorpje, met stadsrechten in Noord-Brabant. Na een studietijd in Breda en Utrecht ben ik beland in Prinsenbeek, wat aardig dicht bij het Hoofdkantoor van ImProvia is. Mijn achtergrond ligt in Utrecht op de HTS Fijnmechanica, wat omschreven kan worden als een combinatie van werktuigbouwkunde en elektro-engineering, maar hoofdzakelijk Werktuigbouwkunde. Na een drukke week op kantoor vind ik het lekker om in de bank te hangen en niets te doen of me druk te maken op mijn skeelers in deze polderrijke omgeving. Verder is mijn tuin op dit moment een jungle die wat liefde kan gebruiken. Ook ben ik als hobby bezig met modelfotografie en wil ik graag houten meubels maken. Want ja, ik heb de kennis en tools, dan is het leuk om er ook praktische zaken mee te kunnen maken. Als ik in dit alles geen zin heb kan ik nog een boek pakken uit mijn boekenkast. Er staan er een paar dozijn te wachten, hier ben ik het laatste jaar nog niet aan toegekomen.

 

Je gaf net al aan dat je de voorzitter bent van de ondernemingsraad. Wat doet de OR volgens jou?

 

Als ondernemingsraad doen wij ons best om de achterban, human resources en directie met elkaar overeen te laten stemmen. Soms lukt dit natuurlijk niet, maar over het algemeen gaat dit vrij goed. Uit het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek komen vrijwel elke keer dezelfde zaken naar voren en daar wordt echt iets mee gedaan. De directie en HR betrekt ons actief bij zaken en wij denken daarover mee. Wat bijvoorbeeld bij de tevredenheidsonderzoeken naar boven kwam, was een stukje overwerk. Uiteindelijk hebben we een overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling, die voor iedereen binnen ImProvia geldt.

Ik ben benieuwd naar jouw mening over hoe de situatie rondom het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen er nu uitziet?

 

De situatie is denk ik niet heel veel veranderd. ImProvia is een stabiel bedrijf. We zijn als OR ook niet gecharmeerd van een klaagoffensief. In plaats van tegen schenen aan schoppen willen we vooral meedenken, dit geldt niet alleen voor ons. Alle collega’s en ook de directie zijn erop gericht om met elkaar mee te denken. Samen hebben we één doel: een nog leuker bedrijf van ImProvia maken. Het is voor de ondernemingsraad vooral de vinger aan de pols houden en blijven evalueren waar we kunnen verbeteren. De veranderingen die wij als OR doorvoeren zijn minimaal. De grote klappers komen vooral vanuit de directie. Zo is onlangs de organisatiestructuur binnen ImProvia veranderd. Dit heeft gezorgd voor een grote vooruitgang. De OR is hier vroegtijdig bij betrokken, de verandering kwam vanuit de directie. Door de OR vooraf te informeren krijg je wel op een goede manier draagvlak voor de rest van de organisatie.

 

Wat denk je dat jouw taak is als voorzitter van de OR?

 

Ik probeer structuur aan te brengen en te zorgen dat we bepaalde zaken niet uit het oog verliezen. Soms spoor ik de collega’s aan om taken af te ronden en goed met elkaar te blijven communiceren. Dit alles moet eerlijk gebeuren en vastgelegd worden. Als onze overleggen uit de hand lopen, heb ik een mooie ebbenhouten veilinghamer waar ik mee op tafel kan slaan, dit is uiteraard nog niet vaak voorgekomen. Ik ben ook het eerste aanspreekpunt met de directie en heb daar ook regelmatig een overlegmoment mee. Zo blijven wij als OR op de hoogte van zaken die met ons gedeeld mogen worden.

 

Wat verwacht je van jezelf als OR-voorzitter?

Ik vind dat ik de belangen van collega’s en directie hoor te behartigen. Zo proberen we er met zijn allen een beter bedrijf van ImProvia te maken. Naar mijn mening gaat dit op het moment erg goed.

 

Tot slot ben ik benieuwd wat de belangrijkste les is die je ooit hebt geleerd?

 

Deze les heb ik niet specifiek van iemand geleerd, maar hij stamt nog uit mijn studietijd. Samen met vrienden stond ik in de kroeg en op dat moment heb ik met mezelf afgesproken dat mijn levensmotto zou zijn: “Alles komt goed, en anders maar niet”. Zo geldt dit ook voor de OR en met zo’n instelling kom je best ver. Wat ik vooral heel leerzaam en fascinerend vind zijn de vergaderingen die wij eens per half jaar hebben met de directie en HR. Hierin wordt teruggeblikt en vooruitgekeken op zaken die gespeeld hebben of gaan spelen. Dan pas kom je erachter wat erbij komt kijken om directeur te zijn. De moeilijke beslissingen die je moet maken, de zaken die je moet regelen en natuurlijk ook de leuke dingen die je als directeur mag doen. Dan pas krijg je een goed beeld van wat er speelt en hoe het gaat met ImProvia. Ik vind het heel mooi dat wij daar als OR bij betrokken worden.

 

In de komende weken zullen na Michiel de andere leden van de OR aan het woord komen. Zij kunnen zich voorstellen en de ImProviaan een beeld geven wat zij voor hen betekenen als ondernemingsraad.

Reader Interactions