O ImProvia

Misja - Live Technology

Live Technology. Jesteśmy zmuszeni korzystać z technologii, aby poprawić i wywierać wpływ na świat. Zapewniamy techniczną wiedzę i sprawiamy, że techologia staje się ponownie atrakcyjna. ImProvianie żyją dla technologii i dostarczają światu wspaniałe rozwiązania, wykorzystując najnowsze technologie. Wspólnie z naszymi partnerami i klientami osiągamy sukcesy, które wpływają na społeczeństwo i normalne życie. Jesteśmy odpowiedzialni za sukces naszych klientów poprzez oferowanie technologii.

Podstawowe wartości

Nasze podstawowe wartości opisują sposób pracy i przewodzą we wszystkich działaniach oraz decyzjach. My, ImProvianie, reprezentujemy nasze wartości i to one scalają nasz zespół.

Odpowiedzialni za sukces

Umożliwiamy osiągnięcie sukcesu

Prostota i profesjonalizm

Biznes oparty na zasadach fair play

Oryginalne i urozmaicone spojrzenie

Zawsze innowacyjność

Jedna drużyna

Razem jesteśmy ImProvia

Zespół

Pewnego piątku po południu w 2006 roku dyskutowało ze sobą dwóch kolegów. Mieli skłonności do zbieżności, uważali, że zbyt często klienci są usatysfakcjonowani ogólnymi rozwiązaniami. Jednak kiedy norma staje się normą, postęp zostaje zahamowany. Zgodzili się, że nie jest to dobre rozwiązanie. Technologia zdecydowanie dostarcza rozwiązań dla wielu problemów społecznych. Rozpoczęcie misji rozpalenia namiętności wielu podobnie myślących osób stało się ich głównym założeniem.

Polityka CSR

ImProvia jest świadoma swojej społecznej odpowiedzialności i dlatego dąży do zdrowej równowagi między ludźmi, planetą i zyskiem we wszystkich projektach realizowanych przez naszych pracowników. Aby móc stale wykazywać świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu ImProvia ma jasną politykę

Chętnie porozmawiamy o Twoim kolejnym sukcesie.