Privacy Policy

ImProvia B.V. en de aan ImProvia B.V. gelieerde dochterondernemingen, gevestigd aan Effenseweg 1, 4838BA, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: ImProvia B.V. Effenseweg 1, 4838BA Breda Nederland +31885504300 Welkom@ImProvia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ImProvia B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • –  Voor- en achternaam
 • –  Geslacht
 • –  Geboortedatum
 • –  Geboorteplaats
 • –  Adresgegevens
 • –  Telefoonnummer
 • –  E-mailadres
 • –  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op dezewebsite aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • –  Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • –  Internetbrowser en apparaat typeBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@improvia2.dev.pageking.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  ImProvia B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • –  Het afhandelen van uw betaling
 • –  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • –  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit tekunnen voeren
 • –  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • –  Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • –  Het werven van personeel
 • –  ImProvia B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Bezoekadres ImProvia B.V., Effenseweg 1, 4838BA Breda | Postadres Postbus 7016, 4800 GA Breda
  Telefoon +31(0)88 55 04 300 | www.ImProvia.nl | Welkom@ImProvia.nl | IBAN NL32RABO0110876202
  KvK Breda 20126253 | Btw nr. NL81604797B01
  Documentnummer: IG-TdP-1534 1/3

Privacy Statement ImProvia B.V.

Geautomatiseerde besluitvorming

ImProvia B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ImProvia B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ImProvia B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia:
Contactgegevens:
CV’s:
Gegevens over uw surfgedrag op onze website:

Delen van persoonsgegevens met derden

15 jaar
15 jaar
5 weken
38 maanden

ImProvia B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ImProvia B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ImProvia B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ImProvia B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@improvia2.dev.pageking.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bezoekadres ImProvia B.V., Effenseweg 1, 4838BA Breda | Postadres Postbus 7016, 4800 GA Breda
Telefoon +31(0)88 55 04 300 | www.ImProvia.nl | Welkom@ImProvia.nl | IBAN NL32RABO0110876202
KvK Breda 20126253 | Btw nr. NL81604797B01
Documentnummer: IG-TdP-1534 2/3

Privacy Statement ImProvia B.V.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ImProvia B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@improvia2.dev.pageking.nl