Specialistische kennis voor RWZI Utrecht

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie voor Utrecht centrum. De huidige installatie is verouderd en deels versleten en dus aan vervanging toe. Ook voldoet de installatie niet aan de strengere lozingsnormen voor rioolwater op de Vecht. De totale opdracht omvat het ontwerp, de bouw, de technologische inbedrijfstelling, 10 jaar onderhoud en 10 jaar verantwoordelijkheid voor de exploitatie kosten en is aangenomen door de combinatie Stichtse Kraan, bestaande uit Heijmans en GMB met Nereda Technology.

De nieuwe installatie zal een capaciteit hebben voor de zuivering voor 430.000 inwoners en bestaan uit de nieuwste technologie op het gebied van rioolwaterzuivering. De zuivering omvat een waterlijn met een piekbelasting van maar liefst 13.2 miljoen liter rioolwater per uur en een slibverwerkingslijn voor eigen slib en de slibverwerking voor andere objecten van het waterschap.

ImProvia levert specialistische kennis op het gebied van het testen en inbedrijfstellen (ook elektrotechnisch) voor de gehele plant. ImProvia is verantwoordelijk voor de technische inbedrijfstelling en het testen (FAT, SAT en SIT) van alle installaties en onderdelen voor de gehele nieuwe installatie. Wanneer alle componenten goedgekeurd en inbedrijf zijn gesteld, wordt er opgeleverd aan het exploitatieteam die de zuivering technologisch opstarten.

Inmiddels is de bouw en installatie al ver gevorderd. De bouw van de installatie loopt parallel met de opstart van de reeds afgewerkte onderdelen, de eerste reactoren van de waterlijn zijn reeds operationeel. Begin 2019 dient de nieuwe zuivering volledig operationeel te zijn en wordt de oude zuivering uit gefaseerd en vervolgens gesloopt.

Weer een mooi project waarin we onze kennis kunnen inzetten!

Foto ter illustratie van een rioolzuiveringsinstallatie.

Reader Interactions